CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
1 715 385,69 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
513 067,65 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
232 708
Registrovaných samospráv: 91
Registrovaných tímov: 3 448
Registrovaných účastníkov: 11 358
Najazdených km/účastníka: 151,03 km

výsledky pre rok 2021

Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)