CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
1 397 448,72 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
408 178,75 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
211 656
Registrovaných samospráv: 81
Registrovaných tímov: 3 332
Registrovaných účastníkov: 11 061
Najazdených km/účastníka: 126,34 km

výsledky pre rok 2018

Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)