CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
1 107 642,99 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
314 779,87 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
175 930
Registrovaných samospráv: 74
Registrovaných tímov: 2 566
Registrovaných účastníkov: 8 532
Najazdených km/účastníka: 129,82 km

výsledky pre rok 2017

Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)