CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
849 517,58 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
204 201,90 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
132 595
Registrovaných samospráv: 58
Registrovaných tímov: 1 666
Registrovaných účastníkov: 5 122
Najazdených km/účastníka: 165,90 km

výsledky pre rok 2016

Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)