CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
408 690,10 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
98 384,75 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
62 474
Registrovaných samospráv: 50
Registrovaných tímov: 851
Registrovaných účastníkov: 2 573
Najazdených km/účastníka: 158,80 km

výsledky pre rok 2015

Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Najazdených km/obyvateľa
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)