CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
111 595,81 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
35 230,61 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
13 693
Názov mesta: Žilina
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fibáne
Počet obyvateľov: 80 386
Registrovaných tímov/účastníkov: 258/906
Najazdených km/účastníka: 123,17 km
Koordinátor mesta: Ľuboš Slebodník
Telefónne číslo: 0908918972
E-mail: lubos.slebodnik@zilina.sk
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)