CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
96 614,52 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
30 366,15 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
12 928
Názov mesta: Trnava
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
Počet obyvateľov: 64 735
Registrovaných tímov/účastníkov: 179/619
Najazdených km/účastníka: 156,08 km
Koordinátor mesta: Ľubica Miksádová
Telefónne číslo: 0911033537
E-mail: lubica.miksadova@trnava.sk
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)