CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
110 074,03 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
30 416,94 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
13 481
Názov mesta: Trenčín
Štatutárny zástupca: Mgr. Richard Rybníček
Počet obyvateľov: 55 416
Registrovaných tímov/účastníkov: 190/675
Najazdených km/účastníka: 163,07 km
Koordinátor mesta: Patrik Žák
Telefónne číslo:
E-mail: patrik.zak@trencin.sk
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)