Bicykel Chôdza Verejná doprava
CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
13 276,84 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
3 319,21 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
2 465
Názov mesta: Ružomberok
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Kubáň
Počet obyvateľov: 27 043
Registrovaných tímov/účastníkov: 44/160
Najazdených km/účastníka: 82,98 km
Koordinátor mesta: Tomáš Gazdarica
Telefónne číslo: 0905 315 201
E-mail: gazdarica@ruzomberok.sk
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)