CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
53 620,08 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
14 224,20 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
8 522
Názov mesta: Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová
Počet obyvateľov: 87 886
Registrovaných tímov/účastníkov: 111/376
Najazdených km/účastníka: 142,61 km
Koordinátor mesta: Mgr. Milan Andraščík
Telefónne číslo:
E-mail: milan.andrascik@presov.sk
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)