CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
14 632,56 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
3 858,07 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
2 906
Názov mesta: Piešťany
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Počet obyvateľov: 27 666
Registrovaných tímov/účastníkov: 62/203
Najazdených km/účastníka: 72,08 km
Koordinátor mesta: Viliam Černý
Telefónne číslo: 033/7765472
E-mail: viliam.cerny@piestany.sk
Názov Počet jázd Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)