CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
49 081,22 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
14 129,66 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
4 857
Názov mesta: Nitra
Štatutárny zástupca: Marek Hattas
Počet obyvateľov: 76 028
Registrovaných tímov/účastníkov: 95/311
Najazdených km/účastníka: 157,82 km
Koordinátor mesta: Róbert Šiška
Telefónne číslo:
E-mail: siska@msunitra.sk
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)