CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
59 615,12 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
20 021,57 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
8 820
Názov mesta: Košice
Štatutárny zástupca: Jaroslav Polaček
Počet obyvateľov: 238 138
Registrovaných tímov/účastníkov: 172/582
Najazdených km/účastníka: 102,43 km
Koordinátor mesta: Marián Švekuš
Telefónne číslo: 0910907955
E-mail: marian.svekus@kosice.sk
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)