CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
2 639,13 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
676,60 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
1 291
Názov mesta: Kolárovo
Štatutárny zástupca: Árpád Horváth - primátor mesta
Počet obyvateľov: 10 546
Registrovaných tímov/účastníkov: 15/46
Najazdených km/účastníka: 57,37 km
Koordinátor mesta: Marta Kürtiová
Telefónne číslo: 035/7900924
E-mail: kurtiova@mestokolarovo.sk
Názov Počet jázd Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)