CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
368 309,14 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
126 723,05 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
37 711
Názov mesta: Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo
Počet obyvateľov: 440 948
Registrovaných tímov/účastníkov: 777/2 626
Najazdených km/účastníka: 140,25 km
Koordinátor mesta: Stanislav Skýva
Telefónne číslo:
E-mail: cyklodoprava@bratislava.sk
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)