CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
42 689,30 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
13 229,18 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
6 296
Názov mesta: Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov: 78 084
Registrovaných tímov/účastníkov: 131/429
Najazdených km/účastníka: 99,51 km
Koordinátor mesta: Mária Galková
Telefónne číslo: 0484330628
E-mail: maria.galkova@banskabystrica.sk
Názov Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg) Jazdy Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)