CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
56 374,19 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
14 708,51 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
7 682
Názov mesta: Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: MUDr. Ján Nosko
Počet obyvateľov: 78 635
Registrovaných tímov/účastníkov: 146/470
Najazdených km/účastníka: 119,95 km
Koordinátor mesta: Monika Majerová
Telefónne číslo: 0903640576
Kraj: Banskobystrický kraj
Názov Počet jázd Najazdených km Ušetrených CO2 (kg)