CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
380 954,00 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
109 465,39 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
54 380
Názov kraja: Žilinský kraj
Štatutárny zástupca: Erika Jurinová
Počet obyvateľov: 691 136
Registrovaných tímov/účastníkov: 786/2 708
Najazdených km/účastníka: 140,68 km
Koordinátor VÚC: Dušan Kubička
Telefónne číslo: 0908 919 484
E-mail: dusan.kubicka@zilinskazupa.sk