CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
302 327,97 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
82 712,96 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
36 578
Názov kraja: Trenčiansky kraj
Štatutárny zástupca: Jaroslav Baška
Počet obyvateľov: 582 567
Registrovaných tímov/účastníkov: 554/1 883
Najazdených km/účastníka: 160,56 km
Koordinátor VÚC: Ondrej Repka
Telefónne číslo: 0901 918 128
E-mail: ondrej.repka@tsk.sk