CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
149 179,42 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
39 772,18 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
22 391
Názov kraja: Prešovský kraj
Štatutárny zástupca: Milan Majerský
Počet obyvateľov: 827 028
Registrovaných tímov/účastníkov: 308/1 023
Najazdených km/účastníka: 145,83 km
Koordinátor VÚC: Lukáš Jaklovský
Telefónne číslo: +421 51 7081 778
E-mail: lukas.jaklovsky@psk.sk