CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
108 564,04 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
32 760,63 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Jazdy
15 947
Názov kraja: Banskobystrický kraj
Štatutárny zástupca: Ján Lunter
Počet obyvateľov: 643 102
Registrovaných tímov/účastníkov: 315/1 000
Najazdených km/účastníka: 108,56 km
Koordinátor VÚC: Michal Vráb
Telefónne číslo: 0910 847 011
E-mail: michal.vrab@dobrykraj.sk