Riešenia problémov s aplikáciou

Riešenia problémov s aplikáciou DPNB:

1. „Prvá pomoc“ pri problémoch s meraním aplikácie (predovšetkým keď aplikácia nemeria presne) – nastavenie rôznych povolení:
- Vypnite v nastaveniach telefónu „optimalizáciu batérie“ – pri práci na pozadí môže byť pri niektorých telefónoch aplikácia uspávaná (z dôvodu šetrenia batérie). Môže vám preto namerať kratšiu vzdialenosť, ako ste v skutočnosti odjazdili, alebo vám na konci nepovolí uloženie jazdy a oznámi, že meranie zlyhalo (súťažiaceho defacto odhlási z konta). Je preto potrebné vypnúť v telefóne optimalizovanie používania batérie aplikáciou DPNB.
- Skontrolujte, či máte v telefóne nastavenú vysokú presnosť zaznamenávania polohy.

2. Aplikácia mi meria iba čas, nemeria prejdenú vzdialenosť.
Odpoveď: V nastaveniach telefónu skontrolujte, či máte pri aplikácii povolené odosielanie informácií o polohe. Dajte v nastavení telefónu povoliť pri aplikácii DPNB zaznamenávanie polohy VŽDY, nie iba „POVOLIŤ IBA PRI POUŽÍVANÍ APLIKÁCIE“.

3. Aplikácia mi zaznamená len pár desiatok metrov, resp. len časť odjazdenej trasy.
Odpoveď: Problém bude s vysokou pravdepodobnosťou s optimalizátorom batérie, ktorý aplikáciu DPNB po istom čase uspáva, čím jej znemožní odosielanie bodov o polohe. Nastavte optimalizátor batérie tak, aby NIKDY aplikáciu nevypínal.

4. Odmeraná trasa má podobu úsečky, pri ktorej sú spojené úvodné a koncové body jednou čiarou.
Odpoveď: Ide o problém, ktorý sa vyskytuje najmä pri telefónoch zn. Xiaomi, ale môže sa vyskytnúť aj pri akomkoľvek inom telefóne. Nastavte si preto optimalizátor spotreby batérie na najnižšiu úroveň – predvolená optimalizácia MIUI aplikáciu po uspatí telefónu vypína. 
Rovnako tak dajte v nastaveniach telefónu povoliť pri aplikácii DPNB zaznamenávanie polohy VŽDY, nie iba "POVOLIŤ IBA PRI POUŽÍVANÍ APLIKÁCIE".

5. Chyba najmä pri telefónoch zn. Samsung - aplikácia jazdu neodmeria, pri snahe o uloženie jazdy sa aplikácia vypne, prípadne nameria kratšiu trasu, ako bola v skutočnosti odjazdená.
Odpoveď: Podobne ako u iných telefónov ide o problém s optimalizátorom batérie. Osvedčený spôsob, ako optimalizátor vypnúť a appku sfunkčniť, je tento: Nastavenia telefónu -> Aplikácie -> Vpravo hore klik na 3 bodky (menu) -> Označiť „Špeciálne prístupy“ -> Označiť „Optimalizácia spotreby batérie“ -> Nájsť DPNB a následne vypnúť optimalizáciu.

6. Aplikácia mi zobrazuje hlásenie „Nepodarilo sa načítať dáta“.
Odpoveď: Úplne sa z aplikácie odhláste a znovu prihláste. V prípade opakujúcich sa problémov vymažte vyrovnávaciu pamäť aplikácie a odinštalujte ju. Následne si ju stiahnite a nainštalujte znovu.

7. Aplikácia nedokáže zachytiť dostatočne silný signál GPS a nepovolí spustenie merania (zobrazuje presnosť GPS viac ako 200 metrov).
Odpoveď: Nainštalujte si napr. aplikáciu GPS Connected alebo podobnú, ktorá po svojom zapnutí dokáže „zamknúť“ GPS signál telefónu. Ten následne udrží stabilitu signálu bez ohľadu na vzájomné interakcie rôznych aplikácií alebo špecifické nastavenia telefónu. GPS Connected môžete využívať aj pri bežnom meraní jazdy - maximalizujete tak presnosť merania.

8. Aplikácia mi nemeria presne.
Odpoveď 1: Zapnite si pred meraním jazdy aplikáciu GPS Connected.
Odpoveď 2: Pokúste sa resetovať spojenia na satelity prostredníctvom aplikácie GPS Status & Toolbox alebo podobnej. Niekedy sa stane, že vaše zariadenie je pripojené na GPS satelity, ktoré nie sú momentálne v dosahu, čo spôsobuje nepresnosti v získavaní informácií o vašej polohe. Na resetovanie týchto údajov vám poslúži aplikácia GPS Status & Toolbox, v ktorej treba kliknúť na Menu > Správa stavu A-GPS a následne zvoliť tlačidlo Vymazať. Potom sa vráťte do možnosti Správa stavu A-GPS a stlačte tlačidlo Prevziať, ktoré obnoví spojenia s geolokačnými satelitmi.

9. Môj telefón značky Huawei (prípadne podobnej značky) mi vypína aplikáciu DPNB na pozadí.
Odpoveď: Preštudujte si manuál, ako tento problém vyriešiť.