CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
8 484,10 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
2 267,58 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
1 160
Názov mesta: Prievidza
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková
Kraj: Trenčiansky kraj
Registrovaných tímov/účastníkov: 34/118
Počet obyvateľov: 46 408
Km/účastníka: 71,90 km
Koordinátor mesta: Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo: 0903501032
Názov Počet jázd Najazdených kM Ušetrených CO2 (kg)