CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
10 974,87 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
2 939,76 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
1 552
Názov mesta: Prievidza
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková
Kraj: Trenčiansky kraj
Registrovaných tímov/účastníkov: 34/118
Počet obyvateľov: 46 408
Km/účastníka: 93,01 km
Koordinátor mesta: Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo: 0903501032
Názov Počet jázd Najazdených kM Ušetrených CO2 (kg)