CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
9 433,13 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
2 501,55 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
1 166
Názov mesta: Prievidza
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková
Kraj: Trenčiansky kraj
Registrovaných tímov/účastníkov: 30/95
Počet obyvateľov: 46 059
Km/účastníka: 99,30 km
Koordinátor mesta: Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo: 0903501032
Názov Počet jázd Najazdených kM Ušetrených CO2 (kg)