CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
9 856,10 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
2 769,83 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
1 561
Názov mesta: Prievidza
Štaturárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková
Kraj: Trenčiansky kraj
Registrovaných tímov/účastníkov: 31/96
Počet obyvateľov: 46 408
Km/účastníka: 102,67 km
Koordinátor mesta: Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo: 0903501032
Názov Počet jázd Najazdených kM Ušetrených CO2 (kg)