CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
0,00 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
0,00 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
0
Názov mesta: Prievidza
Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková
Kraj: Trenčiansky kraj
Registrovaných tímov/účastníkov: 3/6
Počet obyvateľov: 46 059
Km/účastníka: 0,00 km
Koordinátor mesta: Ing. Roman Veselý
Telefónne číslo: 0903501032
Názov Počet jázd Najazdených kM Ušetrených CO2 (kg)