CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
18 010,61 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
4 981,16 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
3 522
Názov mesta: Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová
Kraj: Prešovský kraj
Registrovaných tímov/účastníkov: 63/193
Počet obyvateľov: 88 680
Km/účastníka: 93,32 km
Koordinátor mesta: Mgr. Milan Andraščík
Telefónne číslo: 051/3100 249
Názov Počet jázd Najazdených kM Ušetrených CO2 (kg)