CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
16 977,11 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
4 977,53 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
3 941
Názov mesta: Prešov
Štatutárny zástupca: Andrea Turčanová
Kraj: Prešovský kraj
Registrovaných tímov/účastníkov: 86/284
Počet obyvateľov: 89 138
Km/účastníka: 59,78 km
Koordinátor mesta: Stanislav Ondirko
Telefónne číslo: 051-3100207
Názov Počet jázd Najazdených kM Ušetrených CO2 (kg)