CELKOVO NA BICYKLI
CELKOVO NA BICYKLI
0,00 km
CELKOVO NA BICYKLI
UŠETRENÉ CO2
0,00 kg
CELKOVO NA BICYKLI
Počet jázd
0
Názov mesta: Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Andrea Turčanová
Kraj: Prešovský kraj
Registrovaných tímov/účastníkov: 5/19
Počet obyvateľov: 88 680
Km/účastníka: 0,00 km
Koordinátor mesta: Mgr. Milan Andraščík
Telefónne číslo: 051/3100 249
Názov Počet jázd Najazdených kM Ušetrených CO2 (kg)