FYZICKÉ OSOBY

Vypočítajte si 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 2 %, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 eur pre prijímateľa.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť v prípade, že chcete peniaze poslať občianskemu združeniu Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica ako organizátorovi kampane Do práce na bicykli: 

IČO: 42190843
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
Ulica: Javorová
Číslo: 6456/7
PSČ: 974 09
Obec: Banská Bystrica

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska - jeho adresu nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % v prospech Občianskej cykoiniciatívy Banská Bystrica ako organizátora kampane Do práce na bicykli.

V prípade, že ste počas roka 2018 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať aj 3 % z vašich daní. Bližšie informácie nájdete TU.
Dôležité: Okrem samotného daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo!

Poznámky:

  • Naše číslo účtu vedieť nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na náš účet prevádza daňový úrad, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
  • Kolónku na SID nechajte prázdnu

Zdroj: rozhodni.sk


ZAMESTNANCI

Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Údaje o našom občianskom združení, ktoré kampaň Do práce na bicykli organizuje, sú v ňom už predvyplnené.

Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Jeho adresu nájdete TU.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2 % v prospech Občianskej cykoiniciatívy Banská Bystrica ako organizátora kampane Do práce na bicykli.

V prípade, že ste počas roka 2018 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať aj 3 % z vašich daní. Bližšie informácie nájdete TU.

Poznámky:

  • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska
  • Naše číslo účtu vedieť nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na náš účet prevádza daňový úrad, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: rozhodni.sk


PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

2. Vypočítajte si vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

3. POZOR: Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane.
Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby (Časť IV.) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
IČO: 42190843
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
Ulica: Javorová
Číslo: 6456/7
PSČ: 974 09
Obec: Banská Bystrica

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane daňového priznania) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla - jeho adresu nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv atď. Tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
  • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Zdroj: rozhodni.sk