FYZICKÉ OSOBY

Vypočítajte si 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2021 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

Súčasťou tlačiva daňového priznania je aj oddiel VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. Tento oddiel vyplňte a použite pri tom údaje občianskeho združenia Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica ako organizátora kampane Do práce na bicykli: 

IČO: 42190843
Názov: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska - jeho adresu nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

V prípade, že ste počas roka 2021 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať aj 3 % z vašich daní.

Dôležité: Okrem samotného daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo!


ZAMESTNANCI

Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane. Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2021 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Údaje o našom občianskom združení, ktoré kampaň Do práce na bicykli organizuje, sú v ňom už predvyplnené.

Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Jeho adresu nájdete TU.

V prípade, že ste počas roka 2021 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať aj 3 % z vašich daní.


PRÁVNICKÉ OSOBY

Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2021 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

  • Ak ste v roku 2021 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2021) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5.
  • Ak ste v roku 2021 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 3 a 5.

Do 31. marca 2022 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Zdroj: slovensko.digital